Byla na mě nařízena exekuce. Dá se s tím ještě něco dělat?

19.05.2013 09:46

 

Jestliže byl dlužníkovi doručen exekuční titul (platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí nález) , nemá ani smysl podávat odvolání proti exekuci. Exekuce může proběhnout srážkami ze mzdy, zablokováním bankovního účtu, prodejem movitých věcí (např. elektronika, spotřebiče, nábytek) a nemovitostí (byty,domy,pozemky).  

Zastavíme exekuce po doložení všech potřebných dokladů do 48h!