Obdržel jsem usnesení o nařízení exekuce. Mám proti němu podat odvolání nebo se mám spíš pokusit dohodnout s exekutorem?

19.05.2013 09:53

 

Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce nemá smysl podávat, pokud byly splněny zákonem stanovené podmínky pro nařízení exekuce. V případě odvolání odvolací soud pouze přezkoumá, zda:

1. Existuje pravomocný a vykonatelný exekuční titul (platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí nález)
2. Osoba označená v návrhu na nařízení exekuce je totožná s osobou uvedenou na exekučním titulu
3. Nedošlo k promlčení pohledávky (tuto skutečnost musí uvést odvolatel v odvolání)
4. Pohledávka nezanikla (nedošlo k úhradě)

Pokud odvolací soud dojde k závěru, že všechny výše uvedené podmínky byly splněny, exekuci potvrdí. 

I v tomto případě Vám pomůžeme a exekuci, platební rozkaz, rozhodčí nález zastavíme do 48h po doložení všech potřebných dokladů.