Otázky a odpovědi

 

Často kladené dotazy

Dostali jste se do tíživé finanční situace a chcete se dozvědět více o možnostech oddlužení? Zde jsou  časté otázky.

 

1. Co to je oddlužení?

   Je to jedno z možných řešení. Dlužník se nachází v úpadku, pokud má více věřitelů a není schopen plnit své závazky. Pokud dlužník plní řádně a včas soudem       stanovené povinnosti při plánování oddlužení, soud má možnost ho zprostit části neuspokojených závazků (až 70%).

2. Může oddlužení využít každý?

  Návrh na oddlužení  formou úpadku může podat  fyzická osoba, která není podnikatelem. I právnická osoba může jít do oddlužení, ale pouze formou kukurzu, nebo reorganizace.

3. Jak podat návrh na oddlužení?

  Je nutné vyplnit velice obsáhlý formulář.  Převážná většina  až 90% nepovolených návrhů na  oddlužení jsou zrušeny z důvodu špatně vyplněného formuláře, což neznamená, že by dlužník  neprošel, kdyby návrh podán dobře.   Kontaktujte naši společnost, která Vám s oddlužením pomůže.

4. Jaké podmínky musí dlužník splnit?

 Soud povolí oddlužení pouze těm, u kterých se dá učinit reálný předpoklad, že je dlužník schopen věřitelům splatit alespoň 30 % svého dluhu. Popřípadě když  se domluví s věřitelem, může zaplatit i nižší částku.  Musí mít tedy  stálý příjem (zaměstnání, úkolová dohoda, DPČ, mateřská,brigáda, důchod...) a naprosto zásadní podmínkou je, že oddlužením nesmí sledovat nepoctivý záměr.

5. Jak se určuje způsob oddlužení?

  O způsobu oddlužení rozhoduje soud. 

6. Jak probíhá oddlužení plněním splátkového kalendáře?

  U tohoto způsobu nebude nijak postižen majetek dlužníka, dlužník však musí splňovat měsíční dostatečný příjem a po dobu 5 let měsíčně odvádět stanovenou část mzdy nezajištěným věřitelům. Dary, dědictví i mimořádné příjmy se do oddlužení také počítají.

7. Jak probíhá oddlužení zpeněžením majetkové podstaty?

   Prodej nemovitosti insolvenčním správcem bude  za lepších podmínek  pro dlužníka.

8. Kdo je to insolvenční správce?

 Je to osoba, kterou ustanoví soud a to nejpozději v rozhodnutí o úpadku. Tento insolvenční správce dohlíží na plnění splátkového kalendáře, případně prodává majetek, který je zahrnut v oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

9. Je možné, že mi soud zruší již schválené oddlužení?

 Ano, soud může zrušit i schválené oddlužení a to například v tom případě, když dlužník nebude plnit povinnosti, vyplývající z oddlužení, popřípadě se ukáže,  že není schopen plnit splátkový kalendář.

 Nesmí vzniknout další dluh již ve stávajícím  insolvenčním řízení.  

10. Jak lze dosáhnout zproštění dluhů?

 Pokud dlužník splní řádně a včas veškeré povinnosti, vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení, soud ho na jeho návrh od placení neuspokojené části pohledávek osvobodí (70%).